Vertex Projector

vertex_1

 vertex_lx2231  vertex_lx2231  vertex_lx2210  vertex_lx2231
Learn More Learn More Learn More Learn More

Vertex LX2231

Vertex LX2228

Vertex LX2210

Vertex LX2218

ความสว่าง(ANSI Lumens) 4600
ความละเอียด(พิกเซล) 1024×768(XGA)
ค่า Contrast เท่ากับ 3,500
การรับประกัน ตัวเครื่อง 2 ปี
หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1,000 ชม.
ความสว่าง(ANSI Lumens) 4000
ความละเอียด(พิกเซล) 1024×768(XGA)
ค่า Contrast เท่ากับ 3,500
การรับประกัน ตัวเครื่อง 2 ปี
หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1,000 ชม.
ความสว่าง(ANSI Lumens) 3200
ความละเอียด(พิกเซล) 1024×768(XGA)
ค่า Contrast เท่ากับ 1000
การรับประกัน ตัวเครื่อง 2 ปี
หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1000 ชม.
ความสว่าง(ANSI Lumens) 3200
ความละเอียด(พิกเซล) 1024×768(XGA)
ค่า Contrast เท่ากับ 3,500
การรับประกัน ตัวเครื่อง 2 ปี
หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1,000 ชม.