บุคลากร

ผู้จัดการ

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

คุณสุรวุฒิ วงค์ริยะ

E-mail:chiangmaiprojector@gmail.com

E-mail:chiangmaisound@gmail.com

Tel: 053-200299 , Mobile: 081-8826942

 

ฝ่ายบัญชี

  ฝ่าย Service projector and  sound

Maketing & Sales Manager

%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%8b %e0%b8%ad%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%8a%e0%b8%842

 

%e0%b8%81%e0%b8%81

 

นางสาว พรนภา ไชยราษฏร์
E-mail:swmediacontact@gmail.com
นาย วรรษะ   คันธะวงค์
E-mail:engineerswmedia@gmail.com

Tel:087-1892906

นาย รุ่งโรจน์ มะโนคำ
E-mail:swmediasale@gmail.com

Tel:081-6710103

 

 IT Support

IT Support & Service

capture %e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%a2%e0%b9%8c

 

นาย ไกรสร แสนวังคำ

E-mail:Bduckkraisorn@gmail.com

Tel: 090-7565936

นายภาณุพงษ์ เขียวหล้า

E-mail:bomeza.tc.2102@gmail.com

Tel: 089-1764247

 

ฝ่ายติดตั้ง

%e0%b8%ad%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%87%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87

นาย ปรเมช ไกรราศสกุล

E-mail: m_eng45@hotmail.com

Line: porramach

Tel:081-9986979 – 086-4318980